Waarom is een begrafenisplechtigheid en uitvaartdienst vaak geregeld door een verzekeringsmaatschappij?

Jean Ross May 2, 2020 0 Comments

De volgorde van de begrafenisplechtigheid kan sterk variëren, afhankelijk van de geloofsovertuiging en affiliatie of niet-religieuze begrafenisplechtigheden. Traditioneel begint de dienstorde met preludemuziek, gevolgd door een openingswoord of -boodschap van de officier, die meestal lid is van de geestelijkheid of pastoor van een kerk.

Op welke manier wordt de uitvaartdienst geleid door uitvaartondernemer

Het kan ook een lid van de naaste familie zijn die de uitvoering van de begrafenisdienst vergemakkelijkt. Sommige kerkgenootschappen volgen zeer specifieke richtlijnen voor een uitvaartdienst. Bron: Uitvaartpolis-Online.com

  1. In een religieuze dienst kunnen er enkele Schriftverzen voorgelezen worden uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Niet-religieuze diensten kunnen ook poëzievoordrachten bevatten of een favoriet geschreven werk dat voorgelezen wordt.
  2. De begrafenisvolgorde kan een paar minuten stilte bevatten voor de begrafenisdeelnemers om het overlijdensbericht binnen het begrafenisprogramma in stilte voor te lezen. Er is ook een tijd gereserveerd voor het delen met familie en vrienden die een speciale herinnering aan de overledene of de impact van hun leven willen delen.

Er zijn genoeg mogelijkheden tijdens een dienst

Gedurende de dienst kunnen verschillende muzikale selecties worden afgespeeld of gezongen en kan er van een CD tot een volwaardig kerkkoor worden afgespeeld.

  1. Ook kunt u tijdens de dienst speciale erkenningen hardop aangeven of deze binnen het uitvaartprogramma noteren.
  2. Religieuze diensten omvatten ook gebeden van troost en misschien een korte boodschap van de geestelijkheid die een leven na de dood hoop, troost en bemoediging biedt aan de overlevende familie.

Op welke manier kan een uitvaart worden geregeld?

Tegen het einde van de dienstorde kan er een recessie worden genoteerd. Een repast is een bijeenkomst direct na de uitvaartdienst die gehouden kan worden in een zaal in de kerk of op een andere locatie buiten de plaats waar de dienst wordt gehouden.